PROSJEKT: totalt 30 prosjekterte leiligheter i Lillesand kommune

LEVERANSE: i løpet av 2016

UTBYGGER: Skifjell Invest AS

Reise Terrasse 2, Lillesand