PROSJEKT: frittliggende eneboliger, eneboliger i kjede og leiligheter i Arendal kommune

LEVERANSE: 2016

UTBYGGER: Block Watne

Engene Platå, Arendal kommune