Eksempler på innredning av garderoben

Har du spesielle ønsker eller ideer til innredning, strekker vi oss langt for å finne gode løsninger for deg.  

Innredninger til garderober som er fra 100 – 180 cm

T1: 100 – 140 cm

T3: 100 – 180 cm

T5: 120 – 180 cm

T6: 120 – 180 cm

T7: 120 – 180 cm

T15: 120 – 180 cm

Innredninger til garderober som er fra 150 – 240 cm

T2: 160 – 240 cm

T4: 160 – 240 cm

T8: 200 – 240 cm

T9: 200 – 240 cm

T10: 170 – 240 cm

T11: 170 – 240 cm

T12: 200 – 240 cm

T13: 200 – 240 cm

T14: 200 – 240 cm

T16: 170 – 240 cm

T17: 170 – 240 cm

T18: 150 – 240 cm

Innredninger til garderober som er fra 240 – 360 cm

T19: 240 – 360 cm

T20: 250 – 360 cm

T21: 240 x 360 cm

T22: 240 – 360 cm

T23: 240 – 360 cm

T24: 240 x 360 cm

T25: 240 – 360 cm

T26: 240 – 360 cm

T27: 240 x 360 cm

T28: 240 – 360 cm

T29: 240 – 360 cm

T30: 240 x 360 cm

T31: 240 – 360 cm

T32: 240 – 360 cm

T33: 240 x 360 cm

T36: 240 – 360 cm

Innredninger til garderober som er fra 300 – 450 cm

T34: 360 – 450 cm

T35: 360 – 450 cm

T37: 300 – 450 cm

T38: 300 – 450 cm

T39: 320 – 450 cm

T40: 320 – 450 cm

T41: 320 – 360 cm

T42: 360 – 450 cm

Innredninger til garderober som er: 480 – 700 cm

T43: 480 – 600 cm

T44: 600 x 700 cm